VO2max and CrossFit Performance

0
942

matrix-fitness-cycling-team-launch-38

Πηγή: CrossFit Encyclopedia

 Γράφει ο Θοδωρής Στυλιανίδης 

Είναι σύνηθες πλέον να βλέπουμε αθλητές του Crossfit να περνάνε διάφορα εργομετρικά τεστ, έτσι ώστε να αξιολογήσουν τους δείκτες της φυσικής τους κατάστασης. Ένα από αυτά τα τεστ είναι και η μέτρηση της Μέγιστης Πρόσληψης Οξυγόνου . H πρόσληψη ή η κατανάλωση οξυγόνου από τα μυϊκά κύτταρα αυξάνεται ανάλογα με την ένταση της άσκησης. Ο ανώτατος όγκος οξυγόνου που καταναλώνουν τα κύτταρα κατά τη μέγιστη μυϊκή προσπάθεια στη μονάδα του χρόνου, ορίζεται ως μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και γράφεται συντομογραφικά ως VO2max.

Η VO2max εκφράζεται σε απόλυτες τιμές (l/min ή l•min-1 ). Επίσης, εκφράζεται κα σε σχετικές τιμές λαμβάνοντας υπόψη και τη σωματική μάζα (ml/kg/min ή ml•kg-1 •min-1 ). H VO2max υποδηλώνει τη μέγιστη ταχύτητα παροχής μυϊκής ενέργειας από τον αερόβιο μηχανισμό και αποτελεί μετρήσιμη ποσότητα της αερόβιας ικανότητας.

Η VO2max αντανακλά την αναπνευστική και καρδιαγγειακή λειτουργία και τη μυϊκή ικανότητα του οργανισμού να προσλαμβάνει, να μεταφέρει και να καταναλώνει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα οξυγόνου στη μονάδα του χρόνου.

Μέχρι τινός σήμερα, η διαθέσιμη βιβλιογραφία, έχει δείξει ότι το CrossFit προκαλεί υψηλή αντίδραση καρδιαγγειακής κατάρτισης (Babiash, 2013), καθώς και μεγάλες αυξήσεις στην αερόβια και αναερόβια απόδοση. Παρά την παραδοχή των παραπάνω, εξακολουθούν να υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που να τεκμηριώνουν την συσχέτιση μεταξύ VO2max και απόδοσης στο Crossfit.

Σε άλλα αθλήματα, η πρόοδος παρακολουθείται συχνά, από φυσιολογικές τιμές ή / από κατάλληλα τεστ, και η απόδοσή τους μπορεί να προβλεφθεί εν μέρει από φυσιολογικά δεδομένα όπως την αξιολόγηση του VO2max.

Το αγωνιστικό κομμάτι του CrossFit περιλαμβάνει τη χρήση πολλών πτυχών της φυσικής κατάστασης σε ένα περιβάλλον αθλητικό, και είναι πιθανό ότι η απόδοση μπορεί να εξηγηθεί τουλάχιστον εν μέρει από φυσιολογικές τιμές, τα οποία θα έχουν επιπτώσεις για την κατεύθυνση του σχεδιασμού του προγράμματος κατάρτισης.

Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα (Butcher et al 2015; την οποία σας επισυνάπτω στο τέλος του κειμένου) που επιχείρησε να αξιολογήσει την συσχέτιση κάποιων κλασσικών benchmark (Grace/Fran/Crossfit Total and Cindy) performance data, με κλασικούς δείκτες όπως την μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου.

Τα ευρήματα τις συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι οι επιδόσεις στο CrossFit δεν μπορούν να προβλεφθούν από το VO2max, Wingate power/αναπνευστικές τιμές και την αξιολόγηση του αναερόβιου κατωφλίου . Από τα δεδομένα, μόνο η δύναμη μπόρεσε να εξηγήσει εν μέρει τις επιδόσεις στην Grace και στην Fran, αν και το αναερόβιο κατώφλι παρουσίασε επίσης μια μικρή συσχέτιση με την απόδοση.

Ο λόγος που πιστεύω ότι οι ερευνητές παρατήρησαν τα παραπάνω, είναι εν μέρει από τον τρόπο που αξιολογήθηκε η VO2max. To συγκεκριμένο τεστ, αξιολογεί τον αθλητή με την χρήση ενός ηλεκτρικού διαδρόμου, όπου ο αθλητής τρέχει με μία σταθερή ταχύτητα, και η κλίση του διαδρόμου αυξάνετε σταδιακά μέχρις ότου ο αθλητής να εξαντληθεί. Θα ήταν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν wods όπως το Helen ή Nancy, όπου το δρομικό στοιχείο είναι έντονο, τότε ίσως και τα αποτελέσματα τους να ήταν διαφορετικά.

Το γεγονός ότι υπήρχε μια δυνατή συσχέτιση μεταξύ του Crossfit Total (αξιολόγηση δύναμης) και της Grace και της Fran αλλά όχι της Cindy, μας υποδεικνύει ότι η δύναμη αλλά και η δεξιότητα το να μετακινούμε εξωτερικά φορτία, όπως η μπάρα είναι κατά πολύ ποιο σημαντικές ιδιότητες, σε benchmarks με επιπλέον αντιστάσεις. Αντίθετα σε benchmarks όπου χρησιμοποιούμε το σωματικό μας βάρος το στοιχείο της απόλυτης δύναμης δεν επηρεάζει την επίδοση των αθλητών (Butcher et al 2015). Εδώ, η δεξιότητα και η σχετική δύναμη στις έλξεις, κάμψεις και air squat θα περιμένουμε να είναι αρκετά σημαντική.

Με βάση τα παραπάνω θα ήθελα να παραθέσω το εξής: Το Crossfit είναι πολυδιάστατο και η αξιολόγηση των αθλητών θα πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο ευρύ και ανάλογο. Παρακάτω σας παραθέτω κάποια σημαντικά τεστ όπου οι αθλητές θα μπορούσαν να εκτελέσουν στο βάθος χρόνου.

Weightlifting Benchmarks: Press: Push press: Push jerk: Split jerk: Bench Press: Deadlift: Snatch (power and full): Clean (power and full): Clean and jerk: Front squat: High-bar back squat: Low-bar back squat: Overhead squat:

Gymnastic Benchmarks: Max consecutive muscle ups or 30 muscle ups for time score (false grip or no false grip): Max rep strict pull-up: Max rep kipping pull-up (butterfly or traditional): Max rep chest to bar pull-up: Max rep handstand push-up (strict): Max rep Kipping HSPU Max rep ring dip: Max alternate Pistols : L-sit max seconds: HS Walk Distance Max rep toes to bar:

Monostructural Benchmarks: 400 meter run: 100 meter sprint 1600 Meter run: 5 K run: 10K run: Max consecutive double-unders: 500 meter row: 2K row: 5K row: 1000mt swim :

CrossFit Benchmarks: Fran: Amanda: Diane: Helen: Angie: Cindy: Elizabeth (with squat cleans): Grace: Randy: Isabel: Nancy: Mary: Murph: Nate: Filthy 50: Fight Gone Bad

Από την στιγμή που οι αθλητές του Crossfit χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος ασκήσεων και ενεργειακών συστημάτων, κανένα μα κανένα τεστ από μόνο του δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπεύσιμο για την πρόοδο μας.

Το κλειδί, είναι η ποικιλία και στον τρόπο προπόνησης, αλλά και στο τρόπο αξιολόγησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + eighteen =