Το WOD του Σαββάτου 31/1/2015

Warm up Walking lunges Workout Complete as many rounds as possible in 15' of 10 reps, thrusters @ 50/35kg 10 calories, skierg 10 reps, toes to bar Cool down Run Πηγή: ATP LAB

Το WOD της Πέμπτης 7/11/2013

20′ Practice: Front lever Then For time: 30 reps , GHD sit ups 20 meters , hand stand walk

Το WOD της Τετάρτης 18/09/2013

  For time 22 burpees 22 thrusters @ 40/30 kg 22 calories row 22 power snatches @ 40/30 kg 22 burpees 22 push presses @ 40/30 kg 22 calories row 22 squat cleans...

Το WOD της Δευτέρας 04/11/2013

  3 rounds for time of Run 400 meters Burpee muscle ups , 7 reps Πηγή: www.atplab.gr

Το WOD της Παρασκευής 14/6/2013

Complete AMRAP in 20 minutes of: 5 Deadlifts 100/70 Kg 10 GHD Sit Ups 20 Double Unders πηγή: atplab.gr

To WOD της Πεμπτης 20/3/2014

Warm up Burpees broad jump Skill Swing muscle up Workout 4 sets of 6 reps, touch &go box jumps @ 60% of max height Rest 3′ between 5 sets of 4 reps, strict...

Το WOD της Κυριακής 30/11/2014

Warm upBack extensionsSkill Snatch from box Workout 20' EMOM Clean n' Jerk @ 80% rm Cool down Sit ups Πηγή:ATP LAB

Το WOD της Τετάρτης 04/09/2013

3 Sets of max time L-SIT @ pull up bar 3 Sets of max time L-SIT @ parallel bars 3 Sets of max time hand stand...

Το WOD της Κυριακής 3/11/2013

Back Squat 5.5.5.5.5.5.5 Compare to 140713 Πηγή: www.atplab.gr

Το WOD της Δευτέρας 08/07/2013

For time 2000 meters Row 50 Ring Dips 30 Power snatch @ 40/30 kg Πηγή: www.atplab.gr    

SOCIAL MEDIA

10,540FansLike
1,382FollowersFollow
115SubscribersSubscribe